Vad är Ebola?

2014-10-17

Ebolaepidemin i Västafrika är den mest omfattande sedan sjukdomen upptäcktes på 70-talet. Sjukdomen som är en så kallad blödarfeber orsakad av virus och är en av de mest smittsamma och dödligaste sjukdomarna i världen.

Viruset kommer ursprungligen från flyghundar och har spridits till människor genom hantering av döda eller sjuka djur som hittats i rengskogen. Smittan sprids mellan människor genom kontakt med kroppsvätskor.

WHO, Världshälsoorganisationen har klassat utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Flera interantionella aktörer arbetar på plats i Västafrika för att bekämpa utbrottet både med akuta medicinska insatser men även med förebyggande insatser och genom att informera och upplysa befolkningen. Med tillräckliga resurser vid rätt tillfälle finns det goda utsikter för att stoppa utbrottet.

Webbdesign Argonova | Webblänkar