Personlig assistans i Sjuhärad

2017-06-26

Engsjö Assistans är ett företag inom personlig assistans som ger stöd och hjälp utifrån brukarnas enskilda behov. Vi är verksamma i Sjuhäradsbygden och utför personlig assistans åt brukare i Göteborg, Borås, Ulricehamn, Bollebygd, Mark, Falköping, Vara, Herrljunga, Lerum, Tranemo och i Svenljunga.

Vår värdegrund har som övergripande syfte att inom verksamhetsramen arbeta för mänsklig trygghet och utveckling. Verksamheten bygger på LSS-lagen och ord som delaktighet, självbestämmande, jämlikhet och integritet är väldigt viktiga för oss.

Personlig assistans

Läs mer om Personlig assistans i Sjuhärad

Vi är ett företag med höga moraliska värderingar som följer FN:s konvention för allas lika värde. Vi värnar om tolerans, respekt, solidaritet, demokrati och lojalitet.

Vår verksamhet bygger på LSS

LSS är en lag och förkortningen betyder helt enkelt, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en så kallade rättighetslag och syftet med denna är att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder skall kunna få den hjälp de behöver för att klar av det dagliga livet. Huvudmålet är att den enskilde personen får möjlighet att leva som andra.

Nyhetsarkiv

Huvudrubrik Start
Till dig som är konslut 2018-04-27

11 Poster

Webbdesign Argonova | Webblänkar