Jordnötter hjälper barn mot jordnötsallergi!

2015-02-25

Spädbarn med risk för jordnötsallergi fick antingen undvika jordnötter helt eller äta små mängder varje dag. De som åt jordnötter utvecklade allergi i mycket mindre utsträckning, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.

Jordnötsallergi är några av de vanligaste allergierna i världen. Nötsallergi är en ökande form av födoämnesallergi och kan i värsta fall orsaka allergisk chock, anafylaxi. På grund av denna risk uppmanas barn med jordnötsallergi att undvika jordnötter och har ofta en adrenalinspruta med sig hela tiden.

I den publicerade studien delades över 600 barn mellan fyra och elva månader upp i två grupper. Den ena gruppen undvek jordnötter och den andra fick äta ett mellanmål med små mängder jordnötter varje dag. Alla barn som ingick i studien hade svårt eksem och/eller äggallergi och riskerade därför att utveckla jordnötsallergi.

Vid fem års ålder testades vilka barn som hade utvecklat jordnötsallergi. I gruppen som undvikit jordnötter hade 17 procent av barnen utvecklat allergi och i gruppen som fick jordnötter var motsvarade siffra bara tre procent.
Resultaten i studien tyder på att det är fel att rekommendera att barn som har risk för att utveckla matallergier ska undvika livsmedlet, menar forskarna.

Nyhetsarkiv

Huvudrubrik Start
Till dig som är konslut 2018-04-27

11 Poster

Webbdesign Argonova | Webblänkar