Jordnötter hjälper barn mot jordnötsallergi!

2015-02-25

Spädbarn med risk för jordnötsallergi fick antingen undvika jordnötter helt eller äta små mängder varje dag. De som åt jordnötter utvecklade allergi i mycket mindre utsträckning, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.

Jordnötsallergi är några av de vanligaste allergierna i världen. Nötsallergi är en ökande form av födoämnesallergi och kan i värsta fall orsaka allergisk chock, anafylaxi. På grund av denna risk uppmanas barn med jordnötsallergi att undvika jordnötter och har ofta en adrenalinspruta med sig hela tiden.

I den publicerade studien delades över 600 barn mellan fyra och elva månader upp i två grupper. Den ena gruppen undvek jordnötter och den andra fick äta ett mellanmål med små mängder jordnötter varje dag. Alla barn som ingick i studien hade svårt eksem och/eller äggallergi och riskerade därför att utveckla jordnötsallergi.

Vid fem års ålder testades vilka barn som hade utvecklat jordnötsallergi. I gruppen som undvikit jordnötter hade 17 procent av barnen utvecklat allergi och i gruppen som fick jordnötter var motsvarade siffra bara tre procent.
Resultaten i studien tyder på att det är fel att rekommendera att barn som har risk för att utveckla matallergier ska undvika livsmedlet, menar forskarna.

Webbdesign Argonova | Webblänkar